Info Regio Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice Instrumentele Structurale si Absorbtia Fondurilor Europene

Cimitirul Vesel de Ia Săpânţa

Cunoscut pentru viziunea filozofică de o originalitate aparte asupra ciclului vieţii şi  al morţii, încărcată de o detaşare  seninătate cu tentă umoristă adusă trecerii în lumea umbrelor, Cimitirul Vesel de Ia Săpânţa a devenit unul din locurile cele mai cunoscute din lume, conferind o notă definitorie judeţului Maramureş.

 

Dacă în majoritatea culturilor, moartea este un eveniment tratat cu maximă seriozitate  solemnitate, Cimitirul Vesel este caracterizat de morminte viu colorate, ornamentate adesea cu picturi naive şi versuri umoristice. Cel pe seama căruia este pusă sorgintea acestui cimitir este Stan loan Pătraş, care, în anul 1935 a sculptat primul epitaf. De atunci, însă, peste 800 de cruci caracteristice au apărut în cimitir, transformând acest loc, transformândacest loc într-un veritabil muzeu în aer liber. Materialul folosit pentru crucile din acest inedit cimitir este lemnul de stejar. Acesta este inscripţional manual, ulterior tăierii şi uscării stejarului.

 

Fiecare cruce are în partea superioară un basorelief cu o scenă din viaţa persoarei decedate, scenă pictată cel rnai adesea pe un fundal albastru (albastru de Săpânţa). Astfel, imagini precum femei torcând lâna, păstori cu turmele, Iucrători în lemn, lăutari cântând, etc. îşi găsesc locul în panoplia ocupaţionaIă a zonei, fiind imortalizate ca o veritabilă frescă memorială pe crucile ce veghează trecerea în nefiinţă a vremelnicilor locuitori ai acestor meleaguri. Un alt element necesar este poezia scurtă de 7—17 versuri, scrisă Ia persoana întâi, ce cuprinde mesajele persoanei decedate pentru urmaşi

Foto: Cimitirul Vesel de la Săpânţa

Foto: Cimitirul Vesel de la Săpânţa

 

Foto: Cimitirul Vesel de la Săpânţa

About the Author

By andrey26 / Administrator

Follow andrey26
on


regio

Investim în viitorul tau! Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, va invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Sitemap


  Copyright© 2015 | Primăria Orașului Cavnic